Praca dla Ciebie. Pracownicy dla Ciebie

Znajdziemy pracę na miarę Twoich potrzeb.
- Pośrednictwo pracy
- Doradztwo personalne i zawodowe
- Rekrutacje pracowników na każde stanowisko
Marworks.pl
Wyloguj
Przejdź do treści
Nazywamy się Marworks

    Prowadzimy działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu rekrutacji, pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i zawodowego. Czyli rozwiązujemy problemy z wykorzystaniem zasobów ludzkich, między innymi poszukując konkretnych pracowników dla konkretnych pracodawców z zachowaniem należytej troski o interesy zleceniodawcy i kandydata na pracownika:

Szukasz pracy? Zadzwoń lub po prostu przyjdź, przekaż swoje CV a my Ci pomożemy znaleźć odpowiednie zatrudnienie
- Współpracujemy z pracodawcami w całym kraju z różnych branż, również z firmami z zagranicy – Niemiec, Szwajcarii, Holandii i Austrii

Masz problem ze znalezieniem pracowników? Powierz nam cały proces rekrutacji.
Znajdziemy Kandydatów zweryfikujemy ich kompetencje. Przekażemy Ci określoną liczbę pracowników
- Rekrutujemy pracowników z całego kraju z różnych branż, również pracowników z zagranicy – Ukraina, Białoruś
     
Zawsze dbamy o przyjazną atmosferę i sprawiamy, że poszukiwanie pracy oraz pracowników kończy się zadowoleniem obydwu stron.
Posiadamy również doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( POKL, RPO), a także rekrutacją do takowych. Posiadamy wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć ( doradztwa zawodowego)  grupowych i indywidualnych do pracy z osobami bezrobotnymi i niepełnosprawnymi.

       - prowadzenie projektów z obszaru HR – rekrutacja i selekcja kandydatów
       - budowanie trwałych relacji oraz rozwijanie dalszej współpracy
       - redagowanie i publikacja ogłoszeń o pracę
       - przygotowanie profili zawodowych
       - współpraca z instytucjami rynku pracy
       - budowanie oraz zarządzanie bazą kandydatów
       - ustalenie ze zleceniodawcą profilu i charakterystyki kandydata
       - analiza rynku pracy w zakresie poszukiwanych pracownikówDORADZTWO  ZAWODOWE

    Udzielamy pomocy w wyborze zawodu, planowaniu kariery oraz przygotowuje do procesu poszukiwania pracy. Z naszych usług może skorzystać każdy, zwłaszcza zaś uczniowie stojący przed wyborem kolejnego etapu edukacji lub zawodu, osoby pracujące, które z różnych powodów chcą zmienić zawód lub pracę oraz osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

Doradca pomaga w uświadomieniu klientowi, jaki jest jego potencjał zawodowy, co lubi robić oraz w jakim zawodzie chciałby się rozwijać. Obecność doradcy w procesie planowania kariery pozwala usystematyzować wiedzę związaną z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami edukacyjno-zawodowymi oraz ułatwia wgląd we własną osobę. Ważna jest wiedza doradcy na temat rynku pracy i jego pomoc w realnej ocenie planowanych działań.
Doradztwo zawodowe może przybiera formę spotkań indywidualnych lub grupowych.

Podczas spotkań indywidualnych doradca prowadzi rozmowę z klientem, która może prowadzić do utworzenia Indywidualnego Planu Działania. Spotkania grupowe są uzupełnieniem spotkań indywidualnych i mają na celu wzmocnienie procesu doradczego przez kontakt z osobami o podobnych problemach. Mają szczególne znaczenie w pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji zawodowej, np. długotrwale bezrobotnymi.

Planujemy i wspieramy rozwój zawodowy osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem oraz poszukujących pracy wskazując możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy.

- przygotowania poprawnych dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny)
- poszukiwania zatrudnienia (pracy, stażu, praktyki),
- przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
- oceny predyspozycji zawodowych,
- zaplanowania ścieżki kariery zawodowej,
- określenia potrzeb rozwojowych,
- sporządzenia Indywidualnego Planu Działania (IPD)

- prowadzenie z młodzieżą i dorosłymi zajęć warsztatowych sprzyjających planowaniu kariery zawodowej i aktywnemu poszukiwaniu zatrudnienia;
- przekazywanie informacji edukacyjnej i zawodowej młodzieży, bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w formie zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji;
- udzielanie konsultacji nauczycielom i rodzicom, których dzieci podejmują decyzje edukacyjne i zawodowe;
- udzielanie informacji i współpracy z pracodawcami na lokalnym rynku pracy w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia;
- badanie i kontrola skuteczności usług doradczych;Posrednictwo pracy i rekrutacje

    Jesteśmy firmą świadcząca usługi z zakresu rekrutacji i pośrednictwa pracy. Zajmujemy się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, dystybucją tych informacji, nawiązywaniem współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników. Posiadamy doświadczenie, które pozwala usprawnić procesy zatrudnienia (HR) w firmach naszych klientów oraz oszczędzać ich nakłady finansowe. Znajomością lokalnego jak i krajowego rynku pracy. Mamy wypracowane metody i techniki pozyskiwania pracowników na różne stanowiska. Posiadamy własną bazę kandydatów, dysponujemy szeroka gamą rozwiązań.

Celem działalności jest wyjście naprzeciw zmieniającej się sytuacji gospodarczo – ekonomicznej i wsparciu naszych klientów z wielu branż, świadczenie indywidualnych usług pośrednika pracy:

– w pełni dyspozycyjnych, doświadczonych i zmotywowanych do pracy pracowników
– samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych na różne stanowiska
– budowanie i zarządzanie baza kandydatów
– przygotowanie profili zawodowych kandydatów
– przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z osobami kierowanymi do pracy
– współpraca z instytucjami pracy
– redagowanie ogłoszeń i przygotowanie ofert związanych z realizacją działań Zleceniodawcy
– utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi i nowymi klientami
– rekrutacje pracowników z Ukrainy
– wspieranie w poszukiwaniu zakwaterowania zlokalizowanego w bliskiej odległości od miejsca pracy.

Oddając proces rekrutacji w ręce specjalistów, pracodawca może być spokojny, że proces prowadzą profesjonaliści i skupić się na głównej działalności firmy.

Zalety współpracy z pośrednikiem:
– skrócenie czasu trwania procesu rekrutacji
– zmniejszenie kosztów rekrutacji
– spadek rotacji pracowników w firmie
– unikniecie ryzyka nieudanej rekrutacji
– możliwość skupienia się na głównej działalności firmy
– budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Jesteśmy zespołem ludzi łączącym wiedzę i doświadczenie uzyskane dzięki kilkuletniej praktyce w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych i doradczych. Połączenie zdobytego przez nas doświadczenia oraz pasji z jaką skupiamy się na działąniu pozwala nam na skuteczne wsparcie pracodawców w poszukiwaniu pracownika oraz pomoc kandydatom w znalezieniu dobrej pracy.

Dbanie o utrzymanie jak najlepszych relacji z pracodawcami i osobami poszukującymi pracy,wspierając otwartość i życzliwość. Zdajemy sobie sprawę z faktu, ze tylko dobra atmosfera, zaangażowanie i odpowiedzialność buduje współpracę i wspólny sukces.Kontaktul. Sukiennice 2/300
49-300 Brzeg
784 241 249
biuro@marworks.pl
Formularz kontaktowyWróć do spisu treści